PDA

Xem phiên bản đầy đủ : VNPT - Đổi mới mô hình tăng trưởng trong 2012admin
11-01-2012, 08:44 PM
Thẳng thắn nhìn nhận những việc làm được và chưa được cũng như chia sẻ những định hướng mới cho tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, TS Nguyễn Bắc Son- Ủy viên BCH TW Đảng- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẳng định: VNPT sẽ có sự thay đổi về chất của mô hình tăng trưởng trong 2012.

Năm 2011 là năm nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn do những biến động bất lợi trong nền kinh tế thế giới, Đảng và Chính phủ đã xác định mục tiêu, chính sách, ưu tiên tập trung các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy vậy, chúng ta có thể vui mừng và khẳng định, cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Tập đoàn VNPT đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn và đã có những đóng góp đáng kể và toàn diện cho việc đạt được những mục tiêu ưu tiên của nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

4 thành tựu của VNPT


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/08/02/16/20110802103231_Nguyen-Bac-Son.jpg


“Liên quan đến vấn đề đổi mới tổ chức của Tập đoàn, tôi đề nghị Tập đoàn khẩn trương thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư đủ vốn điều lệ cho Tổng công ty BCVN và sớm trình Đề án tách Tổng công ty BCVN hoạt động độc lập hòan toàn. Phù hợp với định hướng tách bạch ngày càng rõ nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, Tập đoàn cũng cần nhanh chóng tổ chức hạch toán độc lập đối với Cục Bưu điện TƯ”.

Thứ nhất, VNPT đã góp phần thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách của cả nước, bảo đảm chủ động các nhu cầu chi và giảm bội chi ngân sách nhà nước, đảm bảo các cân đối về tiền tệ, góp phần kiềm chế lạm phát. Thực vậy, năm 2011 VNPT đạt tổng doanh thu 120.800 tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%; lợi nhuận xấp xỉ 10 000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 6 500 tỷ đồng, dẫn đầu danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam. Các chỉ số tăng trưởng, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước,...đều cao vượt chỉ tiêu kế hoạch. Với kết quả này VNPT tiếp tục khẳng định mình là một Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước. Thứ hai, VNPT tiếp tục phục vụ tốt và kịp thời nhu cầu thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành đặc biệt quyết liệt, đặc biệt nhanh nhạy của Đảng và Chính phủ trong năm 2011. Là doanh nghiệp có mạng lưới bưu chính, viễn thông, CNTT hiện đại và rộng khắp với chất lượng ổn định, VNPT đã đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác phòng chống lụt bão, dịch bệnh. VNPT đã phục vụ rất tốt các Hội nghị truyền hình trực tuyến của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tôi cũng đánh giá cao việc triển khai đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc và đầu tư mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các Cơ quan Đảng, Nhà nước.
Thứ ba, VNPT tiếp tục tham gia tích cực chương trình dịch vụ viễn thông công ích, dịch vụ bưu chính phổ cập và chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Thông qua hệ thống điểm phục vụ rộng khắp đất nước, đặc biệt thông qua hệ thống hơn 8000 điểm bưu điện văn hóa xã, phân bổ chủ yếu ở các địa bàn khó khăn, VNPT đã không chỉ phục vụ tốt nhu cầu lưu chuyển thông tin, vật phẩm và hàng hóa cho mọi người dân mà còn đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật và qua đó đem đến các cơ hội phát triển mới. Những đóng góp này đã thực sự góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, chênh lệch về tiến bộ xã hội giữa các vùng miền, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định chính trị và xã hội - những tiền đề rất cần thiết cho phát triển kinh tế.
Thứ tư, VNPT đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình thể hiện qua con số 118 tỷ đồng mà Tập đoàn đã dành cho công tác chính sách, an sinh xã hội. Những hoạt động mà Tập đoàn đã tiến hành như chương trình hỗ trợ 2 huyện nghèo của tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ, chương trình xây dựng 62 điểm Internet Thanh niên tại 62 huyện nghèo trên toàn quốc, tích cực tham gia các chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, “Tấm lưới nghĩa tình”... có ý nghĩa chính trị và xã hội to lớn.
Trong năm 2011, Tập đoàn cũng đã có bước chuẩn bị tốt để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước và đổi mới mô hình tăng trưởng trong năm 2012. Tôi đánh giá cao việc Tập đoàn VNPT đã nỗ lực nâng cao tính năng động và tự chủ của các dơn vị thành viên và cải thiện hiệu quả sản xuất – kinh doanh thông qua cơ chế kinh tế nội bộ, hạch toán riêng rõ giữa các đơn vị theo hướng cơ chế thị trường; dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các đơn vị thành viên; chuyển vùng giữa 2 mạng di động; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành sản xuất – kinh doanh. Điều này chứng tỏ Tập đoàn đã nhận ra điểm yếu về số lượng đầu mối hạch toán phụ thuộc lớn và tìm cách phát huy sức mạnh tổng hợp về quy mô, năng lực mạng lưới, năng lực của các đơn vị trong Tập đoàn. Những nỗ lực này không những góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh mà còn phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và định hướng của của Bộ Thông tin và Truyền thông về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp viễn thông.
Những đóng góp của VNPT cho phát triển KT-XH đất nước năm 2011 đã góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xây dựng các Tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh – công cụ chủ lực để thực hiện những chính sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội có ý nghĩa chiến lược, góp phần ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng. Những kết quả mà Tập đoàn đạt được nêu trên đã được Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện qua việc VNPT được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ về thành tích công tác năm 2011 và nhiều danh hiệu khen thưởng khác dành cho các đơn vị thành viên của VNPT, tập thể và công nhân viên chức của VNPT. Thành tích của VNPT đã góp phần không nhỏ trong việc đưa ngành thông tin và truyền thông trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Và những định hướng trong 2012“Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2011, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động mà Tập đoàn được tặng thưởng trong năm 2010, tôi rất tin tưởng Tập đoàn VNPT lại tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí hàng đầu của mình trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển nêu trên của đất nước. Đặc biệt, với truyền thống sáng tạo và đổi mới trong nhiều năm qua, tôi cũng rất tin Tập đoàn sẽ thay đổi được chất lượng tăng trưởng của mình”.

Ts Nguyễn Bắc Son

Thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, Tôi đề nghị Tập đoàn tập trung thực hiện tốt và quyết liệt ngay trong Quý I năm 2012 việc xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Việc xây dựng đề án trước tiên phải bám sát các định hướng, chỉ đạo chung của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung vào những ngành nghề chính được giao, tránh đầu tư dàn trải, thực hiện tốt quyền tự chủ trong doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa những doanh nghiệp trong tập đoàn mà nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn, thoái vốn đầu tư vào những ngành nghề không liên quan; tăng cường hơn nữa tính hiệu quả trong cơ chế quản trị, kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Trong đó Tập đoàn cần đặc biệt lưu ý những yêu cầu sau:
Thứ nhất, phải hướng tới mục tiêu đảm bảo sự nhanh nhạy, năng động hơn nữa trong kinh doanh, đảm bảo quyền tự chủ cao hơn cho các đơn vị thành viên.
Thứ hai, xây dựng được các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại, phù hợp chuẩn quốc tế trong đó nâng cao trách nhiệm cá nhân về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường tính minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường.
[I]Th