PDA

Xem phiên bản đầy đủ : 11 ý tưởng độc đáo của quảng cáo tear-offadmin
09-02-2012, 02:02 PM
Trong khi các công ty lớn thường không sử dụng hình thức quảng cáo tear-off (tạm dịch là xé rời), loại hình quảng cáo này được sử dụng rộng rãi nhất kể từ khi chúng ta sử dụng điện thoại.
http://thv.vn//Uploads/News/11072011/News/20711114513.bmp
Quảng cáo này rất thiết thực và dễ thực hiện, chỉ cần một tờ giấy và các thông tin liên lạc trên các mảnh giấy cắt sẳn. Có lẽ bạn đã thấy hình thức quảng cáo này ở đâu đó.
Hình thức quảng cáo đơn giản này nhưng nếu có ý tưởng thì sẽ tạo ra những hiệu quả không ngờ. Dưới đây là 11 quảng cáo hay để các bạn chiêm ngưỡng:
1. Strength Coach Neededhttp://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114125.jpg


2. Ballet Classes
http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114144.jpg


3. Bikini Waxing On The Third Floor
http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114157.jpg


4. Business Card For Fitness Trainer
http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114213.jpg


5. Cuttie Cut: Children’s Hair Salon
http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114227.jpg


6. Together We Get Rid Of Pounds
http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114337.jpg7. Ismet Dural Circumciser: Tear off phone-number
http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114354.jpg


8. Jamaican Braid Salon: Dreads


http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114410.jpg


9. H. Van Haegent: Tear Off A Piano Key
http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114425.jpg


10. Teeth Torn
http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114440.jpg


11. Amputee Support Group


http://thv.vn/Upload/EditorImage/11072011/20711114458.jpg
DNA Branding – www.dna.com.vn (http://www.dna.com.vn/)


Tham khảo Bored Panda