PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngày hôm nay có quan trọng?hothithuylinh
06-03-2013, 03:28 PM
Hôm nay quan trọng nhưng nó quan trọng như thế nào cho 1 người kinh doanh. Có lẻ hôm nay bắt đầu cho mọi vấn đề ngày sau