Ngày 20 tháng 6 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương có Quyết định số 3006/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương, trong đó công bố toàn bộ các nội dung liên quan đến thủ tục Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử. Đây là thủ tục mới, được ban hành tại Thông tư số 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.1. Trình tự thực hiện:

- Để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Hệ thống đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử tại Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn. Sau khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành gửi trực tuyến hồ sơ đăng ký cho Bộ Công Thương.

- Khi nhận được hồ sơ đăng ký, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo cho thương nhân, tổ chức gửi hồ sơ trong 03 ngày làm việc đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương hồ sơ đăng ký (bản giấy).

- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy, Bộ Công Thương xác nhận đăng ký cho sàn giao dịch TMĐT bằng cách gắn biểu tượng đăng ký lên trang chủ website và công bố công khai thông tin về sàn giao dịch TMĐT đã được đăng ký trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương (bao gồm: Tên đăng ký và tên giao dịch của thương nhân, tổ chức; Địa chỉ trụ sở; Điện thoại, địa chỉ thư điện tử; Địa chỉ tên miền của sàn giao dịch thương mại điện tử; Lĩnh vực kinh doanh).

2. Cách thức thực hiện:

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện trực tuyến tại Hệ thống quản lý website TMĐT trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

- Thương nhân, tổ chức khai báo thông tin trực tuyến qua Internet (sử dụng Hệ thống quản lý website TMĐT tại Trang thông tin điện tử Bộ Công Thương).

- Thương nhân, tổ chức gửi bộ hồ sơ bản giấy qua bưu điện về Bộ Công Thương để thẩm tra và lưu trữ.

- Thương nhân, tổ chức theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập Hệ thống đã được cung cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

3. Bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (bản gốc).

- Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) (bản sao có chứng thực).

- Quy chế quản lý hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử (bản sao).

- Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó (mẫu hợp đồng/thỏa thuận).

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký bản giấy do thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký bằng cách gắn biểu tượng đăng ký lên trang chủ sàn giao dịch TMĐT; công bố công khai thông tin về sàn giao dịch TMĐT đã được đăng ký trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

8. Lệ phí: Không có

Để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử, xin truy cập Hệ thống quản lý website TMĐT Việt Nam từ trang chủ www.moit.gov.vn hoặc tại địa chỉ www.dangkywebsite.gov.vn.

(Nguồn: moit.gov.vn)


Hot!


Các bài khác cùng chuyên mục: