Để viết bài mới hay nhận xét bài đăng của thành viên khác thì bạn cần phải đăng ký tài khoản và tài khoản phải được kích hoạt hợp lệ. Tuy nhiên vì lý do nào đó bạn không kích hoạt được tài khoản của mình, hãy liên hệ với BQT diễn đàn để được hỗ trợ.

Bạn cần lưu ý một vài điểm sau:
- Nhập đúng email của bạn khi đăng ký, email này phải là email vẫn còn hoạt động bình thường.
- Để kích hoạt tài khoản thì sau khi đăng ký bạn cần mở lại email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản, kiểm tra trong Inbox hoặc spam để tìm email kích hoạt tài khoản được gửi về tự động. Nếu chưa kích hoạt theo đường link hướng dẫn trong mail này thì tài khoản của bạn chưa hợp lệ.

- Trường hợp bạn đã làm đúng hướng dẫn mà không thấy email gửi về thì có thể nhờ sự giúp đỡ của BQT bằng cách gửi tin nhắn đến số điện thoại 0928.999.288, trong đó ghi rõ tên truy cập tài khoản (ABC) mà bạn muốn được hỗ trợ kích hoạt.Hot!


Các bài khác cùng chuyên mục: