Có một ý tưởng kinh doanh tốt luôn là cần thiết, đó là điểm bắt đầu của mọi thành công. Nhưng đầu tư và khởi nghiệp không bao giờ là dễ dàng, có đến 90% cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp bị thất bại. Một trong những thất bại đầu tiên ở việc đầu tư và khởi nghiệp là làm theo cảm tính, không có kế hoạch kinh doanh và quy trình quản lý cụ thể rỏ ràng. Dẫn đến không lường trước hết các chi phí, không tính toán và cân đối được doanh thu để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, không quản lý được công việc cũng như dòng tiền dự án...Dẫn đến thất thoát tiền, thua lỗ trong việc đầu tư, khởi nghiệp.

Có kinh nghiệm trọng việc khởi nghiệp và quản lý đầu tư, am hiểu và va chạm thị trường nhiều năm. nhận tư vấn khởi nghiệp miễn phí cho các bạn trẻ từ a-z, nhận viết đề án kinh doanh để huy động vốn,vay vốn và thực hiện công việc đầu tư. Nhận tư vấn đầu tư cho các cá nhân cá nhân có nhu cầu để đầu tư kinh doanh.
Va chạm thị trường nhiều năm nên đúc kết và nắm bắt được các vấn để cốt lỏi về việc đầu tư kinh doanh, do đó có thể tư vấn chính xác đúng thực tế rỏ ràng, không lý thiết xuông chung chung và xa rời thực tế . Tránh được các rủi ro mất tiền và thua lỗ trong trong đầu tư kinh doanh.

Liên hệ: 0915.713.347(Mr. Binh). 208 hà Huy Tập, quận 7, Tphcm.

Hot!


Các bài khác cùng chuyên mục: