Cần vốn góp vào lĩnh vực trồng nấm, thời gian góp từ 3 đến 5 năm.
Lãi xuất hưởng cố định hàng tháng là 5% tổng vốn góp.
Sau khi kết thúc hợp đồng, bên đầu tư sẽ nhận lại vốn góp bạn đầu.
Liên hệ Zalo 0941733650

Hot!


Các bài khác cùng chuyên mục: