Từ ngày 16 – 24/4 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức “Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia” năm 2018.
#thươnghiệuquốcgia

https://l.facebook.com/l.php?u=http%...xquROJRKkhxSdA

Hot!


Các bài khác cùng chuyên mục: