Tưng bừng tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018 với nhiều hoạt động như tuyên truyền băng rôn đường phố tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Hội thảo Thương hiệu ngành ngày 18/4 tại Hà Nội; Triển lãm ảnh thành tựu THQG từ ngày 19 đến 21/4 tại Hà Nội; Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam ngày 20/4 tại Hà Nội; Đạp xe Diễu hành THQG ngày 21/4 tại Hà Nội; Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu ngày 24/4 tại Hà Nội.
#thươnghiệuquốcgia

https://l.facebook.com/l.php?u=http%...KzmI7xOFDBHYmA

Hot!


Các bài khác cùng chuyên mục: